• Minivådområde med åbent bassin (Foto: Fulden Film)

  • Marts 2017: Generalforsamling

  • 16. januar 2017: Hvad er fakta, og hvad er følelser ? Debatmøde om pesticider og drikkevand.

  • 19. september 2016: -Landbruget er en vigtig brik i vores vækstplan, lød det under Troels Lund Poulsens (V) besøg i odder.

  • Generalforsamling 2016

  • November 2015: Næstfmd. Ole Larsen om kommunernes håndtering af pesticid problematik (Kilde: Landbrugsmedierne)

  • Juni 2015: 300 gæster på Gersdorffslund

  • 12. juni 2015: Vælgermøde på dyrskue

  • 15. maj 2015: Landbruget kom til Odder

24. maj 2019