• Vi har sædvanligvis stor tilslutning til generalforsamlingen - som her i 2020.

  • Der var genvalg til bestyrelsen, og Jens Gammelgaard blev valgt som formand. Jacob Aa Sørensen ønskede ikke genvalg til Deltidsudvalget og blev erstattet af Jens Ejnar Mogensen.

  • Som medlem af Landboforeningen Odder-Skanderborg får du også del i en række fordele ... Se dem på https://lf.dk/medlemskab/kontante-medlemsfordele#

  • 22.11.19 Landbrugskonference i Jysk Arena. LOS deltager selvfølgelig, når der tales om klima og bæredygtighed.

  • Vi ligger et stort stykke arbejde i hvert eneste år at arrangere "Landmanden kommer til byen", og normalt besøger vi både Odder og Skanderborg. For at skabe større forståelse og interesse for vores erhverv.

  • Vi blander os ofte i den politiske debat - fordi det er vores pligt. Her har Claus Fenger fx besøg af Finn Thranum og Jakob Ellemann-Jensen (V)

  • Vi deltager selvfølgelig på Horsens Dyrskue, hvor du som medlem bla inviteres med til gratis dyrskue frokost. Du er altid velkommen på vores stand ...

  • I løbet af året har du mulighed for at deltage i både politiske og kulturelle møder, hvor vi altid sætter interessante folk med noget på hjertet på dagsordenen. Her fx Samuel Rachlin

  • Bestyrelsen mødes 6-8 gange om året, og hvert år er de også på sommerudflugt. Her blev der fx serveret enORM til kaffen i 2018.

  • Hvert år arrangerer vi markvandringer, der er meget populære. Her er vi fx på i/s Gammelgaard bla med indlæg af Kristoffer Piil, Seges.

20. januar 2022